Miljöpolicy

HÅLLBARHET OCH KVALITET

Vår målsättning är att skapa en hållbar utveckling genom att ha ett kundfokuserat synsätt i hela vår verksamhet.

Ett konkret exempel är att vi använder återvinningsbara lastpallar i wellpapp i stället för trä, som vid transport ger mindre koldioxidutsläpp tack vare lägre vikt. Efter leverans av våra badrumsmöbler underlättas hanteringen av emballaget för våra kunder genom att pallen enkelt kan återvinnas som papper.

Badrummet är en tuff miljö för all inredning och vi tillverkar därför våra badrumsmöbler av fukttröga skivmaterial och ger dem en tålig ytbehandling. Sköter man sin möbel så kommer den att vara till både nytta och glädje i många år framöver.

MILJÖPOLICY

Vi bedriver vår verksamhet inom ramen för gällande miljölagstiftning och regler så att våra kunder kan känna sig trygga.

Vårt miljöarbete drivs i samarbete med våra leverantörer där vi strävar efter att minska vår klimatpåverkan.

Vi försöker förbättra våra produkters miljöegenskaper och använder miljövänliga alternativ om det går, genom att följa utvecklingen och ta hänsyn till materialval när vi designar, konstruerar och tillverkar våra produkter.